Integritetspolicy

Vera&John jobbar hårt för att se till att den information som du väljer att ge oss hanteras säkert. Med "Personlig information" avses all den information om dig själv som kan inkludera ditt namn, adress, födelsenummer, kreditkortsinformation och all annan info som du väljer att uppge. Vera&John kommer att göra sitt yttersta för att se till att din personliga information hanteras i överensstämmelse med de lagar och regler som gäller för det land vi opererar från. Vera&John vill med denna policy meddela dig hur vi använder din personliga information.

Har du uppgett den personliga informationen på vår hemsida?

Om du uppgett ditt namn och din adress på den allmänna delen av hemsidan för att på så sätt få information om våra produkter och vår service, du kan frivilligt ge oss extra personlig information. Du kommer här att tillfrågas din personliga information med syftet att registrera ett nytt konto med Vera&John. Om du redan har ett konto med Vera&John behöver du använda ett lösenord för att komma in på Vera&Johns hemsida. En så kallad "session cookie" kan användas för att du ska kunna lämna och återvända till vår hemsida utan att du behöver uppge lösenordet igen. Vår webbserver kommer att registrera de sidor du besöker inom vår webbplats.

Hur kommer vi att använda din personliga information?

Vi kommer att behandla din personliga information i enlighet med gällande lag om dataskydd. Vera&John kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål: administrering av ditt konto; underhålla våra egna konton och register; bevaka sitens användning och kvalitet på servicen; och informera dig om produkter och service som du kan vara intresserad av då och då ("ändamål").

Alla register tillhör Vera&John och kommer att användas enbart för de tidigare uppgivna ändamålen. För att säkerställa kvalitén på vår service kan vi i vissa fall övervaka den eventuella kommunikation du har med oss endera via skrift eller e-post. E-post krypteras ej från eller till den allmänna eller privata delen av siten.

Information till tredje part

Din personliga information kan, för ovanstående ändamål, överföras eller vidarebefordras av oss till någon av våra affärspartners eller företag vi samarbetar med, vilka är väl lämpade att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi och dessa företag kan då och då ta in tredje parts företag för att behandla din personliga information och denna process kommer att regleras genom ett avtal i enlighet med de lagar som gäller. När lagar eller förordningar kräver kan din personliga information vidarebefordras till statlig myndighet, tillsynsmyndighet eller verkställande myndighet.

Vi kommer också att lämna ut dina personuppgifter, i marknadsföringssyfte, till en tredje part verksam i spelbranschen med vilka vi har ett samarbete. Härmed godkänner du en sådan förmedling.

Samtycke

Genom att ge oss din personliga information och registrerar dig hos oss eller loggar in hos oss på vår hemsida samtycker du att Vera&John Group behandlar och vidarebefordrar dina personuppgifter för de ändamål och i övrigt på det sätt som uppges i denna policy. Om du vill kvalificera, ändra eller begränsa ditt samtycke på något sätt gör det genom att meddela oss genom vår support sida på vår webbsida.

SmallLion5033
$32
GreyTomato1895
$16
mats0726
$20
EmeraldMoon2248
$27
Christophe
$200
MaroonDog8229
$40
WarmTiger4776
$50
YellowFalcon8029
$13
GreyLion7821
$600
CoolLightning9976
$66
WhiteCasino8721
$148
RubyHorse7599
$27
charlet66
$85
GreyTree1590
$11
GreenApple8278
$23
GreyStrawberry9163
$100
YellowGame2956
$40
CoolDog3696
$38
AGR
$51
PurpleAutumn1071
$48
Nya vinnare
Hjälp

Kontakta oss

08-124 514 23
Hjälp
00:00
Quantcast